Funkcie hudby

Prečo ľudia počúvajú hudbu? Prečo počúvam hudbu? Prečo ľudia tvoria a používajú hudbu? (Alebo akú funkciu má hudba v živote?)

Čo je funkcia hudby?

Funkcia hudby je úloha, ktorú hudba plní v živote. Každá vec, ktorú človek vyrobí má alebo by mala mať svoju funkciu, úlohu, zmysel, poslanie. Niektoré veci môžu mať aj viac funkcií, pričom jedna môže byť hlavná a ostatné vedľajšie. Napríklad hlavnou úlohou smartfónu je telefonovať a komunikovať s inými ľuďmi, vedľajšími môžu byť fotiť, prezerať fotografie, nahrávať videá, prehrávať či streamovať filmy, hrať hry, platiť účty a podobne. Funkciu majú aj prírodné javy. Les, stromy majú funkciu (zmysel, poslanie) v ekosystéme, okysličujú ovzdušie, zachytávajú zrážky, slúžia ako miesto odpočinku a relaxácie atď.

Funkcia – hodnota – kvalita

Urobte si brainstorming o tom, aký je vzťah funkcie – hodnoty – kvality hudobnej skladby, piesne, hudobného diela  – premyslite si a nápady napíšte na tabuľu, potom z nich vyberte dôležité.

Na jednej škole žiaci odpovedali na otázku, akú funkciu hudba plní takto:

 • Hudba vyjadruje osobný postoj.
 • Hudba slúži na komunikáciu nálad, myšlienok, názorov, predstáv ľudí.
 • Hudba dokáže pozdvihnúť ľudského ducha.
 • Hudba slúži na náboženské účely.
 • Hudba vyjadruje skupinovú identitu.
 • Hudba slúži na odovzdávanie tradície.
 • Hudba pomáha predať výrobok.
 • Hudba vylepšuje film.
 • Hudba zvyšuje národné povedomie.
 • Hudba slúži ako propaganda.
 • Hudba na tanec.
 • Hudba môže byť formou generačného protestu.
 • Hudba podnecuje sociálnu zmenu.
 • Hudba môže rozprávať príbeh.

https://www.slideshare.net/ChrisKozak/the-function-of-music-in-society